A-I-R LABORATORY
                                                                  Program jest współfinansowany przez m. st. Warszawy


A-I-R Laboratory to kuratorski program rezydencji artystycznych prowadzony w CSW Zamek Ujazdowski. Twórcy różnych dyscyplin oraz kuratorzy biorący udział w programie mogą realizować projekty artystyczne i eksperymentować na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej.

Prezentacje twórczości aktualnych rezydentów A-I-R Laboratory nawiązują do formatu otwartego studia i włączane są do organizowanych przez nasz program cyklicznych wydarzeń. W indywidualnych przypadkach możliwe jest włączenie do programu CSW w postaci wystaw indywidualnych, wykładów, projekcji, performansów. Współpracujemy także z innymi instytucjami sztuki, galeriami, niezależnymi kuratorami oraz innymi partnerami instytucjonalnymi, takimi jak uczelnie, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze. Zachęcamy rezydentów do pracy w przestrzeni publicznej. Wydajemy książki i publikacje DVD prezentujące prace wyprodukowane w efekcie rezydencji w A-I-R Laboratory.


WYBÓR ARTYSTÓW

Rezydenci zapraszani są na pobyty twórcze tylko na podstawie rekomendacji instytucji partnerskich, która pozytywnie została zaopiniowana przez zespół A-I-R Laboratory i zaproszonych ekspertów. Nie akceptujemy bezpośrednich zgłoszeń na rezydencję. Osoby zainteresowane mogą aplikować do stosownego partnera, jeżeli spełniają jego warunki. Otwarte nabory organizowane są w nieregularnych odstępach czasu – informacja o naborze ogłaszana jest na stronie internetowej CSW oraz na Facebooku A-I-R Laboratory.

Na pobyty twórcze i wizyty studyjne przyjmujemy artystów sztuk wizualnych i performatywnych, kuratorów, badaczy, architektów i projektantów działających w polu sztuki współczesnej.

Do naszych partnerów należą między innymi: Akademie Schloss Solitude, Flemish Arts and Heritage Agency, Mondriaan Fonds, Videobrasil, Pro Helvetia, Res Artis, Dutch Culture (TransArtists), Gasworks, ACME, Residency Unlimited, Instytut Adama Mickiewicza.


PRZESTRZEŃ I ZAPLECZE

A-I-R Laboratory dysponuje pięcioma studiami w budynku Laboratorium oraz dwoma z dużą przestrzenią do pracy w gmachu Zamku Ujazdowskiego. Każde studio składa się z przestrzeni mieszkalnej z aneksem kuchennym oraz łazienką. Wszyscy mogą też korzystać ze wspólnej kuchni, pracowni wyposażonej w podstawowy sprzęt stolarski oraz pracowni komputerowej. Rezydenci programu A-I-R Laboratory mogą ponadto korzystać z zaplecza technicznego CSW, sali teatralnej, czytelni, a także kina, kawiarni i restauracji.


 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline