AKTUALNOŚCI
Laboratorium Edukacji Filmowej

cykl KINO.LAB
od października 2016

Laboratorium Edukacji Filmowej - cykl KINO.LAB

Od października rusza kolejna odsłona programu edukacyjnego Kino.Lab „Laboratorium Edukacji Filmowej”, przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ten to comiesięczne projekcje kinowe wraz z prelekcjami i dyskusjami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Programy filmowe układane są przez wykładowców IKP, przy współpracy Centrum Sztuki Współczesnej  oraz nauczycieli z zaangażowanych w pracę Laboratorium szkół (szczególne podziękowania należą się Panu Leszkowi Dudzińskiemu i Pani Marzenie Benderz, nauczycielom z XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie). W każdym semestrze programy podlegają ewaluacji ze strony uczestniczących w nich uczniów. Dzięki takiej organizacji, Laboratorium Edukacji Filmowej zapewnia młodzieży uczestniczącej w projekcie wyjątkową ofertę edukacyjną, wyróżniającą się spośród propozycji innych kin i instytucji kultury.

 
W tym roku Laboratorium oferuje dwa cykle tematyczne: Awangarda Filmowa oraz Dojrzewanie i Młodość w kinie artystycznym. Obydwie propozycje programowe pozwalają na poszerzenie horyzontów filmowych i rozwinięcie warsztatu krytycznego uczniów.
 
Uczestnicząc w „Laboratorium Edukacji Filmowej”, uczniowie zdobędą:
→ wiedzę i narzędzia analityczne pozwalające krytycznie dyskutować o kinie awangardowym
→ umiejętność umieszczenia dzieł w szerszym kontekście historyczno-kulturowym oraz umiejętność odnoszenia filmów do własnych doświadczeń
→ swobodę w poruszaniu się w obszarach sztuki filmowej, bardzo ważną w kontekście
ich dalszej edukacji i świadomego funkcjonowania w kulturze
→ znajomość najważniejszych pojęć i zagadnień związanych z filmem eksperymentalnym
i awangardowym, jego związki z kinem głównego nurtu, obszary pograniczne, a także wybitnych artystów współczesnego i dawnego kina.
 
 
Nabór szkół do projektu został zakończony – bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną.
 
 
Projekt został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
 
Opracowanie programu edukacyjnego: dr Matylda Szewczyk, Justyna Kociszewska
Koordynatorka projektu: Agnieszka Sinicka, edukino@csw.art.pl
 
 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline